top of page
VästeråsDestilleri_Logo.png

PRESSMEDDELANDE 2022-04-07

Fel stad att starta ett detilleri i?

Senaste tiden har vi fått VÄLDIGT många förfrågningar om provningar på plats hos oss i destilleriet, vårt svar har till alla varit ”vi inväntar fortfarande besked och återkommer när vi själva vet mer”. Nu kan vi äntligen säga att vi vet mer.

Vi har sedan början försökt ha öppna kort mot alla er där ute och inkludera er i hela processen, det tänker vi göra även denna gång.
 

Vi har sedan en tid tillbaka fört diskussioner med Västerås stad om provningar men det har inte gått som vi hade hoppats. Vi skickade in en ansökan om provningstillstånd och fick veta att vi var tvungna att ha en egen odling för att få ha provningar (8 kap §7 Lag (2019:345) ), det hade vi inte. Vi föreslog att vi kan plocka ingredienser så som till exempel enbär, fläder, nyponros och även andra växter/örter/kryddor som vi kan använda i våra produkter för att möta lagen i den mån vi kan. Vi har trots allt nyponrosbuskar precis vid lokalen. Till svar fick vi följande:
 

”Inställning är att det är spritdryck som är intressant, inte gin specifikt. Man kan inte få provsmakningstillstånd för annat än det som framgår av alkohollagens 1 kap. 5 § AL: Med alkoholdryck avses en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas i denna lag in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. All framställning av spritdrycker utgår ifrån att man har en jäst, alkoholhaltig dryck att destillera. För att jäsa måste drycken innehålla socker (sockerrör, frukt eller druvor), eller stärkelse (spannmål, potatis eller agave), som kan förvandlas till förjäsbart socker. (Källa: Systembolaget) Enbär/rosmarin/etc. utgör inte en råvara i lagens mening. Råvaror som avses torde vara socker (sockerrör, frukt eller druvor) eller stärkelse (spannmål, potatis eller agave). Enbär/rosmarin är en smaksättning som t.ex. kan användas vid tillverkning av gin men det är inte en nödvändig råvara för att tillverka spritdryck. Egentligen finns det inte så mycket att orda om utifrån ovan bedömning. Om det inte är så att tillverkaren av gin med egna råvaror framställer själva spriten som utgör basen i gin…”

-Länsstyrelsen i Västmanland


I början av april fick vi besked om att vi dessvärre inte får något tillstånd för provningar . Vi förklarade att vi gör som de vill och odlar något själva. Vi börjar odla fläder, för att få ha provningar. Vi frågade om vi ska skicka in en ny ansökan eller om vi ska ändra i den som redan är inskickad så fick vi till svar att det ändå inte kommer godkännas av Västerås stad och att överklaga rekommenderas.


 

Vi förstår att detta är nytt för Västerås stad, vi förstår att man aldrig har behandlat ett ärende i denna magnitud tidigare men i lagen finns det utrymme för tolkning, Västerås väljer att tolka lagen i sin hårdaste mening.


 

Vi har föreslagit att man kollar hur alla andra kommuner i Sverige har gjort, hur nästan alla andra destillerier har fått tillstånd, förutom vi som är i Västerås, till svar fick vi ”det är olika hur man tolkar lagen i olika kommuner”. Vi har själva tagit kontakt med våra branschkollegor om hur de har gjort och följande är lösningen som skulle kunna leda till att även vi får tillstånd för provningar.


 

  1. Destilleriet odlar något som är väsentlig för produktionen.

  2. Alla som kommer på provningarna måste köpa en biljett i förväg, uppge sitt fullständiga namn och medta legitimation för att styrka bokningen.

  3. Alla som kommer på provningarna måste gå med i en facebookgrupp alternativt får sina namn uppskrivna på en ”deltagarlista” som vi kan använda som underlag.


 

Västerås Stads motargument har varit:

  1. Destilleriet framställer sin egen alkohol

  2. Alla som kommer på provningarna måste komma från ETT och SAMMA sällskap/företag/förening.


Varför är det så viktigt för oss att få ha provningar?

Tillståndet innebär inte att folk bara kan komma och dricka alkohol, detta är ett sätt som gör det möjligt för oss att marknadsföra våra hantverksmässigt framtagna produkter, utbilda konsumenter i hur gin tillverkas och hur vi har valt att göra det, ihop med att deltagarna får en mindre volym gin för avsmakning. Det är även extremt viktigt med provningar för destilleriet då det är en extra inkomst som gör det möjligt för oss att kunna utveckla vår verksamhet.


 

Vi tycker att det är tråkigt att Västerås är den enda staden som ställer sig negativt och extremt konservativt till ett sådant tillstånd, ett tillstånd som skulle ge oss chansen att lyckas i vår bransch på samma sätt som resterande destillerier.


 

Precis som majoriteten av destillerierna i Sverige köper vi in basspriten som vi sedan omdestillerar med egen smaksättning. Vi är inte bara ett destilleri i Västerås, vi är mer av ett ansikte utåt för Västerås i en bransch som växer snabbt, en representant för staden på en internationell nivå.


 

Vi fick frågan i nämnden om hur vårt företag påverkas av ett beslut och vårt svar är ”företaget påverkas extremt negativt om vi får avslag, vi har redan gått miste om extremt mycket pengar de 4 senaste månaderna som skulle kunna gå till att nyanställa, utöka, få en chans att spela på samma villkor som resterande destillerier i Sverige och faktiskt lyckas i en bransch som redan är hårt reglerad av lagar”. Det är dessutom pengar som hade varit extremt viktiga för oss som är nystartade.

 

Alla våra förslag har tyvärr varit i förgäves. Västerås Stad och Länsstyrelsen verkar ha missat europeiska lagen om tillverkning av gin och innebörden av smaksättning. Man kan tillverka alkoholfri gin men man kan INTE tillverka gin utan smaksättningen, utan ingredienser är det bara vodka eller brännvin, alkoholfria varianten är då vatten. Vi hoppades på att länsstyrelsen och Västerås Stad skulle förstå detta och inse innebörden av detta och se fläder samt nyponros som en råvara men nej.


 

Tråkigt nog förstår vi nu nästan varför ingen tidigare har startat ett destilleri i Västerås, staden som ska vara ledande och gynnsam för företag, staden som växer så det knakar, staden som ställer de tuffaste kraven av alla. Vi vill förtydliga att vi har full respekt för att kommunen värnar om lagen, framför allt alkohollagen, men det ska inte sätta käppar i hjulen för företag när det faktiskt finns lösningar, se alla andra destillerier och kommuner.


 

Vad händer nu?

Vi kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Uppsala.


 

När vi, som ett företag, hamnar i en position som denna så börjar man se över alternativen för att lyckas i branschen. Följande alternativ står vi inför:

  1. Överklaga och hoppas på att rätten är på vår sida

  2. Fortsätta verksamheten utan provningsstillstånd

  3. Se över alternativa kommuner som skulle kunna ge oss ett tillstånd för provningar och flytta vår verksamhet dit.

Självklart är alternativ 3 det sista vi vill, men om kommunen vägrar följa resterande kommuners väg så kommer vi inte ha något val.

 

LÄNKAR:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/alkohollag-20101622_sfs-2010-1622


 

https://www.vasteras.se/download/18.5f1c6dce17f4485b5bd87015/1648116600911/Kallelse%2029%20mars%202022,%20milj%C3%B6-%20och%20konsumentn%C3%A4mnden.pdf


 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0110&from=en


 

https://www.systembolaget.se/sprit/gin-genever/


 

Västerås Destilleri AB

Info@vasterasdestilleri.com

Slakterigatan 10, 72132 Västerås

bottom of page